ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Κωνσταντίνα Παπαγιαννίδου

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 26/3/2013

 

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

2η Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υποβολή οικονομικών προσφορών για την αγορά ηλεκτροδίων μέτρησης χλωρίου-PH-REDOX (εισηγ,8773. έως 2/4/13)

 

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την αγορά των παρακάτω

Ηλεκτρόδια μέτρησης χλωρίου (τεμ.8)

Ηλεκτρόδια μέτρησης PH (τεμ.8)

Ηλεκτρόδια μέτρησης REDOX (τεμ.8)

Αφορά μετρήσεις για την εξυγίανση των κολυμβητικών δεξαμενών του κολυμβητηρίου.

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 2/4/2013.

 

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 272/8773

 

Πληροφορίες κ. Β. Καρασούλης τηλ. 210-6868077

 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/NA