ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Κωνσταντίνα Παπαγιαννίδου

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 27/3/2013

 

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υποβολή οικονομικών προσφορών για την επισκευή εξωτερικής μονάδας κλιματισμού στο DOPING (εισηγ,8280, έως 5/4/2013)

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την έναρξη εργασιών για την επισκευή εξωτερικής μονάδας κλιματισμού στο DOPING ως ακολούθως

  • Προμήθεια,τοποθέτηση και θέση σε λειτουργία κινητήρα-φτερωτής για το συγκρότημα κλιματισμού του κτιρίου DOPING Νο3 (εξωτερική μονάδα) με κωδ.μηχανήματος RSXYP8K7W1/2002/2202783 και κωδικό κινητήρα ανεμιστήρα TYPE:19NFB6073 CODE:5192721/03-09-02 12Μf/400V.

Αφορά ξηλωμένο μοτέρ από το συγκρότημα Νο3.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 5/4/2013.

 

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 292/8280

 

Πληροφορίες κ.Β.Καρασούλης τηλ. 210-6868077

 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ