ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Κωνσταντίνα Παπαγιαννίδου

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 28/3/2013

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υποβολή οικονομικών προσφορών για την προμήθεια λαμπτήρων . (εισηγ,12329, έως 8/4/2013)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια λαμπτήρων για τις ανάγκες φωτισμού του Ποδηλατοδρομίου ως ακολούθως

Λάμπες φθορίου 120cm (τεμ.100)

Λάμπες φθορίου 0,60cm (τεμ.50)

Starter m-65w (τεμ.100)

Starter m-22w (τεμ.50)

Χρονοδιακόπτες ράγας (τεμ.3)

Οι προδιαγραφές που αφορούν τον φωτισμό φθορισμού πρέπει να συμμορφώνονται με την οδηγία 2005/32/EG της ΕΕ και την ενεργειακή αποδοτικότητα των προϊόντων. Όλα τα προϊόντα πρέπει να διαθέτουν CE. Κατ’ ελάχιστο πρέπει να ικανοποιούν τα παρακάτω:

Α.- Για παραγγελία λαμπτήρων:

  • Κατάργηση όλων των αποχρώσεων 33 και 54
  • Μεγαλύτερη απόδοση σε lm/W

Ελάχιστη απόδοση σε lm/W

18W lm/W >67

36W lm/W >67

58W lm/W >69

  • Χρωματική απόδοση Ra>80
  • Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12464-1
  • Καταργούνται αρχικά οι επιμήκεις λαμπτήρες Φ 26mm και Φ 16mm. Από το 2012 καταργούνται και οι επιμήκεις Φ 28mm.

Β.- Σε περίπτωση παραγγελίας νέων φωτιστικών φθορισμού αυτά πρέπει να διαθέτουν:

  • Λαμπτήρες TL5
  • Ηλεκτρονικά όργανα έναυσης

Γ.- Για αντικατάσταση παλαιών φωτιστικών φθορισμού (τα οποία δεν μπορούν να αντικατασταθούν με νέα) απαιτούνται:

  • Λαμπτήρες της παραγράφου Α
  • Ηλεκτρονικά όργανα έναυσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 8/4/2013.

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 299/12330

Πληροφορίες κ.Β.Καρασούλης τηλ. 210-6868077

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ