ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Κωνσταντίνα Παπαγιαννίδου

ΤΗΛ : 210-6834569                                                              Μαρούσι 29/2/2013

 

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

 

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υποβολή οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ανταλλακτικών για το BMS του Ποδηλατοδρομίου.(εισηγ,8284, έως 10/4/2013)

 

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια ανταλλακτικών για το BMS του Ποδηλατοδρομίου ως ακολούθως

  • VF20T/TEMP.SENSOR.IMMERSION.NTC20KO (τεμ.11)
  • FS/FLOW SWITCH 1”-8” (τεμ.5)
  • PS500/DP SWITCH 30-500PA (τεμ.5)
  • M17420A6025/VALVE ACTUATOR,600N,0-10W,24V (τεμ.1)
  • K43175080001/X10.ST,STEM BUTTON ASSY (τεμ.1)

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 10/4/2013.

 

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 311/8284

 

Πληροφορίες κ.Β.Καρασούλης  τηλ. 210-6868077

 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ