ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Κωνσταντίνα Παπαγιαννίδου

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 1/4/2013

 

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

2η Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υποβολή οικονομικών προσφορών για την επισκευή μοτέρ και επισκευή ρουλεμάν αντλίας στο κεντρικό αντλιοστάσιο ΤΡ4 (εισηγ,8279. έως 9/4/13)

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την έναρξη εργασιών επισκευής μοτέρ αντλίας με στοιχεία Νο2 και

TIPO RN 1321-2

TYP AK250M

HP 15

Στροφές 2950

και επισκευή ρουλεμάν αντλίας Νο1

στο κεντρικό αντλιοστάσιο του ΟΑΚΑ ΤΡ4.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 9/4/2013.

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 283/8279

 

Πληροφορίες κ. Β. Καρασούλης τηλ. 210-6868077

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/NA