ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Κωνσταντίνα Παπαγιαννίδου

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 15/4/2013

 

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υποβολή οικονομικών προσφορών για την έναρξη υδραυλικών εργασιών συντήρησης . (εισηγ,12391, έως 22/4/2013)

 

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την έναρξη των παρακάτω υδραυλικών εργασιών συντήρησης των wc του Ποδηλατοδρομίου.

1.επισκευή καζανάκια λεκάνες (τεμ.30).

2.αντικατάσταση καπάκια λεκάνης (τεμ.8)

3.επισκευή καζανάκια ουρητήρων (τεμ.6)

4.καθαρισμός φίλτρων από τις βρύσες (τεμ.30)

5.ξεβούλωμα ουρητήρων (τεμ.3)

6.ξεβούλωμα λεκανών (τεμ.3)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται το χώρο που χρειάζεται να γίνουν οι εργασίες και στη συνέχεια να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 22/4/2013.

 

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 358/12391

 

Πληροφορίες κ.Β.Καρασούλης τηλ. 210-6868077

 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ