ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Κωνσταντίνα Παπαγιαννίδου

ΤΗΛ : 210-6834569                                                              Μαρούσι 12/4/2013

 

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

2η Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

 

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υποβολή οικονομικών προσφορών για την απόφραξη και καθαρισμό φρεατίων αποχέτευσης ομβρίων. (εισηγ,8286, έως 24/4/13)

 

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την απόφραξη με μικρό αποφρακτικό όχημα και τον καθαρισμό των φρεατίων ομβρίων στο υπόγειο τούνελ προς κολυμβητήριο.

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 24/4/2013.

 

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 321/8286

 

Πληροφορίες κ.Β.Καρασούλης  τηλ. 210-6868077

 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ