ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Κωνσταντίνα Παπαγιαννίδου

ΤΗΛ : 210-6834569                                                              Μαρούσι 26/4/2013

 

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

2η Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

 

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υποβολή οικονομικών προσφορών για την προμήθεια και αντικατάσταση συσσωρευτών στα H/Z στο ΟΑΚΑ. (εισηγ,8288, έως 6/5/13)

 

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια και αντικατάσταση συσσωρευτών σε Η/Ζ ως ακολούθως

Η/Ζ Κλειστού Κολυμβητήριου

1.Μπαταρίες 12V/180AH για το Η/Ζ 910KVA (τεμ.2)

2.Μπαταρίες 12V/180AH για το Η/Ζ 1000KVA (τεμ.2)

Η/Ζ Ποδηλατοδρόμιο

1.Μπαταρίες 12V/135AH για το Η/Ζ 450KVA (τεμ.4)

Η/Ζ Νέας Δεξαμενής

1.Μπαταρίες 12V/135AH για το Η/Ζ 200KVA (τεμ.2)

2.Αντικατάσταση σωλήνων καυσίμων και χειραντλίας για το Η/Ζ 800KVA Ανοικτού Κολυμβητήριου. LEAD ACID.

Προδιαγραφές μπαταριών

  1. Ελάχιστη εγγύηση 2 χρόνων.
  2. Maintenance free. (κλειστού τύπου)
  3. Μπαταρίες για εκκίνηση ηλεκτρογεννήτριας(Η/Ζ)

4.          Ανακύκλωση υπαρχόντων μπαταριών

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 6/5/2013.

 

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 346/8288

 

Πληροφορίες κ.Β.Καρασούλης  τηλ. 210-6868077

 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ