ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Κωνσταντίνα Παπαγιαννίδου

ΤΗΛ : 210-6834569                                                              Μαρούσι 29/4/2013

 

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

 

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υποβολή οικονομικών προσφορών για την ενοικίαση ανυψωτικού καλαθοφόρου αυτοκινούμενου οχήματος (εισηγ,8297. έως 9/5/13)

 

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την  ενοικίαση ανυψωτικού καλαθοφόρου οχήματος αυτοκινούμενου για την αποκατάσταση των καμένων μονάδων των πινάκων PANASONIC στο Κ.Στάδιο.

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  επισκέπτονται το χώρο όπου θα διεξαχθούν οι εργασίες και στη συνέχεια να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 9/5/2013

 

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 410/8297

 

Πληροφορίες κ. Β. Καρασούλης  τηλ. 210-6868077

 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/NA