Μαρούσι 25/02/14

Αρ.Πρωτ.219/9184

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ. 210-6834569

14PROC001889361 2014-02-25

Προς:’Oλους τους ενδιαφερόμενους,

Κοιν: Τμήμα Μηχανογράφησης

κ. Κων/να Παπαγιαννίδου

Ανάρτηση στην Ιστοσελίδα

Θέμα Πρόσκληση ενδιαφέροντος για αποκατάσταση μπαταριών στους πίνακες πυρανίχνευσης σύμφωνα με την με αρ.219/9184 εισήγηση του τμήματος Η/Μ εγκαταστάσεων.(έως 04/03/14)

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», ενδιαφέρεται για την αντικατάσταση των μπαταριών στους πίνακες πυρανίχνευσης στο στέγαστρο του Κ. Σταδίου στους ΥΣ 8,9,10,11 και στο Ποδηλατοδρόμιο ως ακολούθως:

Μπαταρίες κλειστού τύπου 12V 3,4Ah (τεμ.42)

Μπαταρίες κλειστού τύπου 12V 312Ah (τεμ.8)

Για τις μπαταρίες απαιτείται ελάχιστη εγγύηση 2 χρόνια.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, μέχρι την 04/03/14 στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 219/9184.Πληροφορίες στα τηλ. 210-68634569, 6868074

Καρασούλης Βασίλειος

Τμηματάρχης Προμηθειών