ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Βασίλειος Καρασούλης

ΤΗΛ : 210-6834569

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

2η Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικών για τις ανάγκες του τμήματος ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ.Ε. (εισηγ. 123/9114), έως 19/03/2014.

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί να προβεί στην προμήθεια των παρακάτω υλικών σύμφωνα με την περιγραφή που ακολουθεί:

  • · Δράπανο σιδήρου βάσης ( 1 τεμάχιο ),
  • · Τσιμπίδες ηλεκτροσυγκόλλησης (2τεμάχια ),
  • · Σώματα ηλεκτροσυγκόλλησης μεσαία(2 τεμάχια ),
  • · Καλώδια τσιμπίδας ηλ/σηςΦ10 (30 μέτρα)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του Ο.Α.Κ.Α. , στο FAX: 210-6834021 έως 19/03/2014 στις οποίες πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 123/9114

Τα υλικά παραδίδονται στο Ο.Α.Κ.Α, τυχόν επιβάρυνση μεταφορικών εξόδων πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην οικονομική προσφορά.

Το Ο.Α.Κ.Α υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 4172/2013 και Ν.4013/2011.

Πληροφορίες στο τηλ. 210- 6834773

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ