ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι, 11/01/2017

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας γραφικής ύλης σύμφωνα με τις ανάγκες λειτουργίας των υπηρεσιών του Ο.Α.Κ.Α. , όπως στην υπ’αριθμ. 808/9673&9674 εισήγηση του τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης περιγράφεται , μέχρι τις 23/01/2017.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην προμήθεια γραφικής ύλης σύμφωνα με τις ανάγκες των υπηρεσιών του Ο.Α.Κ.Α., όπως στην υπ’ αριθμ. 808/9673&9674 εισήγηση του τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης περιγράφεται, μέχρι τις 23/01/2017 :

 

1.

ΣΤΥΛΟ ΜΠΛΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

250

ΤΕΜ.

.

2.

ΜΟΛΥΒΙΑ

100

ΤΕΜ.

.

3.

ΜΑΡΚΑΔΟΡΑΚΙΑ ΛΕΠΤΑ ΜΠΛΕ

24

ΤΕΜ.

4.

ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ

150

ΤΕΜ.

.

5.

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ set

100

SET.

.

6.

ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ

100

ΤΕΜ.

.

7.

ΓΟΜΕΣ ΓΙΑ ΜΟΛΥΒΙΑ

20

ΤΕΜ.

8.

ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ

5000

ΤΕΜ.

9.

ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ (Γ)

1000

ΤΕΜ.

10.

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΡΑΠΤΙΚΟΥ (μικρα)

100

πακετάκια

.

11.

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΡΑΠΤΙΚΟΥ (μεγάλα)

5

KOYTIA

12.

ΣΕΛΟΤΕΙΠ

30

ΤΕΜ.

.

13.

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ

20

ΤΕΜ.

14.

ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ

5

ΤΕΜ.

15.

ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ

5

ΤΕΜ.

16.

ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΜΑΥΡΟΙ

12

ΤΕΜ.

.

17.

ΣΤΥΛΟ ΚΟΚΚΙΝΑ

12

ΤΕΜ.

.

18.

Post it μικρά

30

ΤΕΜ.

19.

ΨΑΛΙΔΙΑ

5

ΤΕΜ.

20.

ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ

3

ΤΕΜ.

.

21.

ΠΙΝΕΖΕΣ

3

KOYTIA

.

22.

ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ

30

ΤΕΜ.

.

23.

ΗΜΕΡΟΔΕΙΚΤΕΣ

5

ΤΕΜ.

.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 23/01/2017

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 808/9673-9674.

Το ΟΑΚΑ υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6868102-3.-

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ