ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος                             Μαρούσι, 29 Νοεμβρίου 2017

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                 Αριθμ.Πρωτ.: 827/15141

ΤΗΛ : 210-6834569                                                          ΑΔΑΜ:

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια υλικών  για το εργαστήριο του DOPING(εισηγ, 827/15141 έως 13.12.2017)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω υλικών, για  το εργαστήριο του DOPING:

  • 7.000τεμ. INSERTS ΓΙΑ VIAL, MICROINSERT ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 0,1mL, ΔΙΑΦΑΝΗ ΜΕ ΚΩΝΙΚΟ ΠΥΘΜΕΝΑ.ΟΙΚΟΣ: LAPHAPACK Cod: 06090357

(τα παραπάνω πρέπει να είναι αποκλειστικά του οίκου LAPHAPACK).

Οποιαδήποτε άλλη προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από τα αντίστοιχα δείγματα, άλλως θα θεωρείται ΑΚΥΡΗ).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 13.12.2017.

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 827/15141.

Πληροφορίες κα. Μ. Τσίβου  τηλ. 210-6853074.

    

                                                     O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ