ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος                             Μαρούσι, 29 Νοεμβρίου2017

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                            Αριθμ.Πρωτ.: 829/15139.

ΤΗΛ : 210-6834569      

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων του εργαστήριου DOPING(εισηγ, 15139 έως 14.12.2017)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω υλικών, που χρησιμοποιούνται στον Αιματολογικό Αναλυτη SYSMEX XT200i τοy εργαστήριου DOPING :

  • 1τεμ.RΕT SEARCH II diluents+Dye (1L, 0.012L) (cod. 12216698001).

 (τα παραπάνω πρέπει να είναι αποκλειστικά του οίκου Roche)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 14.12.2017.

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 829/15139.

Πληροφορίες κ. Μ. Τσίβου  τηλ. 210-6853074. Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση για προκαταβολή φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με τον νόμο 4172/2013.

 

 

    

                                                     O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ