ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος                             Μαρούσι, 27 Νοεμβρίου 2017

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                            Αριθμ.Πρωτ.: 809/15135

ΤΗΛ : 210-6834569      

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

ΚΟΙΝ: Τμήμα Μηχανογράφησης

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια Ουσιών από τον κατάλογο απαγορευμένων της WADA που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο DOPING(εισηγ, 15135 έως 12.12.17)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω ουσιών, από τον κατάλογο απαγορευμένων της WADA που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο του DOPING :

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ- ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΚΑΤ ΠΟΣΟΤ.
1 Mabuterol HCL, 10mg 32573 1
2 Mapenterol HCL, 5mg 49358 1
3 Tulobuterol HCL,  10mg 53541 1
4 Pirbuterol cetate, 10mg 32142 1
  ΟΙΚΟΣ: VETRANAL ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ    

(τα παραπάνω πρέπει να είναι αποκλειστικά του οίκου Vetranal)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 12.12.17. Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 809/15135. Πληροφορίες κα. Μ. Τσίβου  τηλ. 210-6853074.

    

                                                     O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ