ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος                             Μαρούσι, 27 Νοεμβρίου 2017

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                            Αριθμ.Πρωτ.: 813/15134

ΤΗΛ : 210-6834569      

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

ΚΟΙΝ: Τμήμα Μηχανογράφησης

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια Φαρμακευτικών Σκευασμάτων που περιέχουν Ουσίες από τον κατάλογο απαγορευμένων της WADA και τα οποία χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο DOPING(εισηγ, 15134 έως 12.12.17)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω  Φαρμακευτικών Σκευασμάτων που περιέχουν Ουσίες, από τον κατάλογο απαγορευμένων της WADA που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο του DOPING :

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ- ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤ.
1 ONBREZ BREEZHALER 300MCG/CAP INHPD.CAP BTx3 x (30+1 συσκευή εισπνοής) σε BLISTERS (PA/ALU/PVC)

 

1
2 SPIOLTO RESPIMAT SOL.INH (2.5+2.5)MCG/ΕΙΣΠΝΟΗ BTx1 Respimat inhaler 60 εισπνοών (30 θεραπευτικές δόσεις) +1 cartridge – Single pack 1

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 12.12.17. Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 813/15134. Πληροφορίες κα. Μ. Τσίβου  τηλ. 210-6853074.

    

                                                     O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ