ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος                             Μαρούσι, 27 Νοεμβρίου 2017

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                            Αριθμ.Πρωτ.: 811/7082.

ΤΗΛ : 210-6834569      

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

ΚΟΙΝ: Τμήμα Μηχανογράφησης

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων του εργαστήριου Βιοχημείας(εισηγ 811/7082 έως 13.12.17)

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω αντιδραστηρίων που χρησιμοποιούνται  στο εργαστήριο του ΕΚΑΕ :

  • 2κουτιά  MEDIWASH (cod. 1439-0322)
  • 1 κουτί CLEAINING MEDICON (cod. 1439-0302)
  • 1 κουτί RINSING SOLUTION MEDICON (cod. 1439-0312)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 13.12.17. Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 811/7082. Πληροφορίες κ. Γρ. Νεδέλκος  τηλ. 210-6841581.

Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση για προκαταβολή φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με τον νόμο 4172/2013.

 

 

    

                                                     O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ