ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Βασίλης Καρασούλης

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 20.09.2013

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

 

2η Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια υλικών του Εργαστηρίου Ελέγχου Φαρμακοδιέγερσης Doping Control (εισηγ. 4476, έως 27.09.2013)

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω Υλικών, που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο του Doping:

  • 3κ. Στηλάκια Στερεής Εκχύλισης (SPE),OASISWCX, 3cc(60mg sorbent/cartridge), 100τμχ/κουτ (cod.1860002497)

(τα παραπάνω πρέπει να είναι αποκλειστικά του οίκου WATERS)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210.68.34.021 έως 27.09.2013.

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 791/4476.

Πληροφορίες κ. Ν.Καστόρας τηλ. 210.68.68.076 και 210.68.68.162

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ