ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος                             Μαρούσι, 20 Νοεμβρίου 2017

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                            Αριθμ.Πρωτ.: 793/15122.

ΤΗΛ : 210-6834569                                                         

                                                                                                             

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια  Αναλώσιμων, που χρησιμοποιούνται στο Εργαστήριο Ελέγχου Φαρμακοδιέγερσης του ΟΑΚΑ. (αρ.εισ 15122, εως 04.12.2017)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια Αναλωσίμων για την συσκευή Υπερκάθαρου Υδατος:

  • 1τεμ. Q-gard1 (QGARD00R1)
  • 1τεμ. Quantum IX (QTUM000IX)

Αποκλειστικά τους συγκεκριμένους κωδικούς του οίκου Millipore.

Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 04.12.2017.

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός  εισήγησης 793/15122. Πληροφορίες κ. Μ. Τσίβου  τηλ. 210-6853074.

    

                                                     O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ