ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

 

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 24.09.2013

 

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

ΚΟΙΝ: Τμήμα Μηχανογράφησης

 

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια αντιδραστηριων του αιματολογικού αναλυτή SYSMEXK-4500(εισηγ,12193, έως 30.09.2013)

 

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω αντιδραστηρίων του αιματολογικού αναλυτή SYSMEXK-4500 που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο του ΕΚΑΕ :

 

  • 1τεμ. SULFOLYSER
  • 1τεμ. STROMATOLYSER 3WD

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210.68.34.021 έως 30.09.2013.

 

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 852/12193

 

Πληροφορίες κ. Ν.Καστόρας τηλ. 210.68.68.076.

 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ