ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος                             Μαρούσι, 23 Οκτωβρίου 2017

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                         Αριθμ.Πρωτ.: 752/6037

ΤΗΛ : 210-6834569      

                                                                              

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για  εργασίες για την αποκατάσταση λειτουργίας μοτέρ-αντλίας θέρμανσης στην πισίνα Ρ5    του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων (εισηγ,6037 έως 5.11.17)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί  τις εργασίες αποκατάστασης  λειτουργίας  μοτέρ- αντλίας στην πισίνα Ρ5 του ανοικτού κολυμβητηρίου   :

  • Εξάρμωση κατεστραμμένης αντλίας
  • Τοποθέτηση νέας
  • Ευθυγράμμιση ,δοκιμη
  • Εξάρμωση και αντικατάσταση κόμπλερ κυκλοφορητή ζεστού νερού
  • Προμήθεια κόμπλερ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 5.11.2017.

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 740/17141.

Πληροφορίες κ. Δ . Γεωργάκης  τηλ. 210-6834762.

 

 

 

 

    

                                                     O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ