ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος                             Μαρούσι, 17 Οκτωβρίου 2017

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                            Αριθμ.Πρωτ.: 710/7081

ΤΗΛ : 210-6834569      

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για το Service Συντήρησης μηχανημάτων  του εργαστήριου BIOXHMEIAΣ(εισηγ,7081 έως 30.10.17)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί το Service Συντηρησης μηχανημάτων  που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ :

  • Service – Συντήρηση Βιοχημικού Αναλυτή MedilyzerF της ΜΕDICON.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 30.10.2017.

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 710/7081.

Πληροφορίες κος. Γ. Νεδέλκος  τηλ. 210.68.41.581. Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση για προκαταβολή φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με τον νόμο 4172/2013.

 

 

    

                                                     O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ