ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος                             Μαρούσι, 09 Οκτωβρίου 2017

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                            Αριθμ.Πρωτ.: 698/17377.

ΤΗΛ : 210-6834569                                                          ΑΔΑΜ: 17PROC002057335

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την Εγκατάσταση-Αναβάθμιση Λογισμικού Η/Υ  του εργαστήριου DOPING(εισηγ,17377 έως 24.10.17)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την  εγκατάσταση λογισμικού σε Η/Υ που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο του DOPING :

  • ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ MASSLYNX ΚΑΙ ΤΩΝ WINDOWS XP ΣΕ Η/Υ ΠΛΗΡΩΣ ΣΥΜΒΑΤΟΥ ΜΕ ΤΟ EPC (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ) ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ HRMS (AUTOSPEC)
  • ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ EPC (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ) ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑ-ΤΟΣ HRMS (AUTOSPEC)
    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 10.17.

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 698/17377.

Πληροφορίες κ. Μ. Τσίβου  τηλ. 210-6853074.

    

                                                     O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ