ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος                             Μαρούσι, 6 Οκτωμβρίου 2017

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                         Αριθμ.Πρωτ.: 697/6232

ΤΗΛ : 210-6834569      

                                                                                

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια  υλικών για την επισκευή του κλιματισμού του κλειστού κολυμβητηρίου Ο.Α.Κ.Α  του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων (εισηγ,6232 έως 24.10.17)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω  υλικών για την επισκευή κλιματιστικών στο κλειστό κολυμβητήριο  :

  • 2 τεμ. Τροχαλία SPB 200/2 ΓΙΑ ΚΩΝΙΚΗ ΠΛΗΜΝΗ TAPERS BUSH 2517
  • 3 τεμ. Τροχαλία SPB 236/2 ΓΙΑ ΚΩΝΙΚΗ ΠΛΗΜΝΗ TAPERS BUSH 3535
  • 2 τεμ. Ρουλεμάν SKF SY 50 FM
  • 1 τεμ. Κωνική πλημνη TAPERS BUSH 2517 d 38mm
  • 3 τεμ. Κωνική πλημνη TAPERS BUSH 2517 d 42mm
  • 1 τεμ. Κωνική πλημνη TAPERS BUSH 2517 d 48mm
  • 2 τεμ. Ιμάντας MITSUBOSHI SPB 2630
  • 2 τεμ. Ιμάντας MITSUBOSHI SPB 2500
  • 2 τεμ. Ιμάντας MITSUBOSHI SPB 2800

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 24.10.2017.

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 697/6232.

Πληροφορίες κ. Δ . Γεωργάκης  τηλ. 210-6834762.

 

 

 

 

    

                                                     O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ