ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος                             Μαρούσι, 18 Σεπτεμβρίου 2017

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                         Αριθμ.Πρωτ.: 630/17136

ΤΗΛ : 210-6834569      

                                                                                17PROC001955402

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια καλωδίου 3χ25mm2+ 16mm2  JVV-R   (400m ) ή  του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων (εισηγ,17136 έως 20.09.17)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια  καλωδίου ως προς αντικατάσταση κλαμμένου στην   ‘’ πάνω ‘’ γεώτρηση  :

  • 400 m καλώδιο 3χ25mm2 + 16mm2 J1VVR

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 20.09.2017.

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 630/17136.

Πληροφορίες κ. Δ . Γεωργάκης  τηλ. 210-6834762.

 

 

 

 

    

                                                     O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ