ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος                             Μαρούσι, 13 Σεπτεμβρίου 2017

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                 Αριθμ.Πρωτ.: 623/17432

ΤΗΛ : 210-6834569                                                         

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμή-θεια υλικών του Εργαστηρίου Ελέγχου Φαρμακοδιέγερσης Doping Control (εισηγ. 623/17432, έως 26.09.2017)

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω υλικών, που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο του DOPING :

  • 4τεμ. Filaments for Iοn Gauge GC/HRMS AutoSpec WATERS, (cod. 7991802)
  • 2 τεμ. Ion Gauge VIG8 KF40 GC/HRMS AutoSpec WATERS, (cod. 6060920)
  • Μεταφορικά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές είτε στο FAX: 210-6834021 είτε στο email: nkastoras.oaka@gmail.com, έως 26.09.2017. Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 623/17432.

Πληροφορίες κ. Μ. Τσίβου  τηλ. 210.68.53.074.

 

 

 

                                                                    ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ