ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος                             Μαρούσι, 11 Σεπτεμβρίου 2017

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                 Αριθμ.Πρωτ.: 606/17435

ΤΗΛ : 210-6834569                                                         

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμή-θεια υλικών του Εργαστηρίου Ελέγχου Φαρμακοδιέγερσης Doping Control (εισηγ. 606/17435, έως 25.09.2017)

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω Υλικών, που χρησιμοποιούνται  στο εργαστήριο του Doping:

  • 2κ. Στηλάκια Στερεής Εκχύλισης (SPE),STRATAXCW 33μm Polymetric Weak Cation, 30mg/3mL, Tubes,  50τμχ/κουτ (cod. 8B-S035-TBJ)

(τα παραπάνω πρέπει να είναι αποκλειστικά του οίκου PHENOMENEX)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές είτε στο FAX: 210-6834021 είτε στο email: nkastoras.oaka@gmail.com, έως 25.09.2017. Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 606/17435.

Πληροφορίες κ. Μ. Τσίβου  τηλ. 210.68.34.573.

 

 

 

                                                                    ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ