ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος                             Μαρούσι, 28 Αυγούστου 2017

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                            Αριθμ.Πρωτ.: 534/17399

ΤΗΛ : 210-6834569                                                         

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων του εργαστήριου DOPING(εισηγ,17399 έως 11.09.17)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω υλικών, που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο του DOPING :

  1. 100ml, N,N Dimethylformamide anhydrous, (cod. 227056 SIGMA)
  2. 1L, N,N Dimethylformamide ACS REAGENT, ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ > 99,8%, (cod. 33120 HONEYWELL)
  3. 1Lt, Dioxane anhydrous, (cod.296309 SIGMA)
  4. 1G, acetobromo-α-D-glucuronic acid methyl ester, (cod. A8292 SIGMA)
  5. 5G, Silver carbonate, (cod. 179647 SIGMA)
  6. 1L, Toluene, (cod. 244511 SIGMA).
  7. 100G, Lithium hydroxide, (cod. 545856, SIGMA)

(τα παραπάνω 1,3,4,5,6,7 πρέπει να είναι αποκλειστικά του οίκου SIGMA, το 2 του οίκου HONEYWELL)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 11.09.2017.

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 534/17399.

Πληροφορίες κα. Μ. Τσίβου  τηλ. 210-6853074.

    

                                                     O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ