ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος                             Μαρούσι, 24 Αυγούστου 2017

                                                                                         Αριθμ.Πρωτ.: 532/17133

ΤΗΛ : 210-6834569                                                          ΑΔΑΜ: 17PROC001853059

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού για την τροφοδοσία στις Αντλίες Θερμότητας του Ποδηλατοδρόμιου του ΟΑΚΑ(εισηγ,17133 έως 05.09.17)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω υλικών, που είναι αναγκαία για την τροφοδοσία των αντλιών θερμότητας του αγωνιστικού χώρου του Ποδηλατοδρομίου του ΟΑΚΑ :

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ- ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤ. ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.
1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟΥ J1VV-R 1X240mm2 200 ΜΕΤΡΟ
2 ΜΟΥΦΑ ΡΗΤΙΝΗΣ 3Μ ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ J1VV-R 1X2400 16 TEMAXIO
3 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ 1Χ240mm2 20 ΤΕΜΑΧΙΟ
4 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟΥ J1VV-R 1X150mm2 110 ΜΕΤΡΟ
5 ΜΟΥΦΑ ΡΗΤΙΝΗΣ 3Μ ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ J1VV-R 1X150mm2 6 TEMAXIO
6 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ 1X150mm2 8 ΤΕΜΑΧΙΟ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 05.09.2017.

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 532/17133.

Πληροφορίες κος Δ. Γεωργάκης   τηλ. 210-6834762.

   

                                          O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

 

 

  Απαλλαγμένο από ιούς. www.avast.com