ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος                             Μαρούσι, 21  Ιουλίου 2017

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                            Αριθμ.Πρωτ.: 509/3644.

ΤΗΛ : 210-6834569                                                          AΔΑΜ:

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την κατά νόμον  Απόσυρση Φορητών Φιαλών Ιατρικού Οξυγόνου του Τμήματος ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ (εισηγ,3644 έως 24.07.16)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την απόσυρση Φιαλών Ιατρικού Οξυγόνου:

  • ΑΠΟΣΥΡΣΗ 18 τεμ. Φορητές Φιάλες Ιατρικού Οξυγόνου, (κενές και με περιεχόμενο), χωρητικότητας 2lt με παράδοση πιστοποιητικού καταστροφής.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 24.07.2017.

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 508/3645.

Πληροφορίες κα. Σ. Πραγιάτη  τηλ. 210-6868132.

    

                                                     O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ