ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος                             Μαρούσι, 13 Ιουλίου 2016

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                            Αριθμ.Πρωτ.: 167/7566

ΤΗΛ : 210-6834569                                                          AΔΑΜ: 17PROC001687087

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων του εργαστήριου ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗΣ(εισηγ,7566 έως 25.07.17)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια της παρακάτω ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, που χρησιμοποιείται στο εργαστήριο ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗΣ :

·       1 τεμ. Φορητός Δωδεκακάναλος Ασύρματος Ηλεκτροκαρδιογράφος, Απαγωγές Ι,ΙΙ,ΙΙΙ, avr, avl, avf-vi, v2, v3, v4, v5, v6, οθόνη color display, LCD εως 12ch, Αντίσταση εισόδου ANSI/AAMI E51.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 25.07.2017.

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 167/7566.

Πληροφορίες κ. O. Εμμανουηλίδης  τηλ. 210-68.34.514.

    

                                                     O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ