ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 27.09.2013

 

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια υλικών για το εργαστήριο του DOPING(εισηγ,9001. έως 02.10.13)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω υλικών, για την παρασκευή διαλυμάτων Ποσοτικού Προσδιορισμού, στο εργαστήριο του DOPING :

  • 5 τεμ. Γυάλινες Ογκομετρικές Φιαλες CLASS A, ογκου 2ml
  • 5 τεμ. Γυάλινες Ογκομετρικές Φιαλες CLASS A, ογκου 5ml
  • 5 τεμ. Γυάλινες Ογκομετρικές Φιαλες CLASS A, ογκου 25ml

Ολες οι παραπάνω φιάλες θα πρέπει να είναι με χαραγμένο serial number, για την ιχνηλασιμότητα, συνοδευόμενες από πιστοποιητικό διακρίβωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 02.10.2013.

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 872/9001.

Πληροφορίες κ. Ν. Καστόρας τηλ. 210-6868076

 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ