ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος                             Μαρούσι, 07 Ιουλίου 2017

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                            Αριθμ.Πρωτ.: 491/7074

ΤΗΛ : 210-6834569      

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια αντιδραστηρίων του εργαστήριου Βιοχημείας(εισηγ, 7074 έως 17.07.2017)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω υλικών, που χρησιμοποιούνται για την Βιοχημικό Αναλυτή MedilyzerF, από το εργαστήριο Βιοχημείας :

  • 1 τεμ. IRON MEDICON (cod. 1419-0127)
  • 1 κουτί LDL DIRECT, MEDICON (cod.1419-0220)
  • 1 κουτί γ-GT MEDICON (cod. 1419-0100)
  • 1 κουτί GLUCOSE MEDICON (cod. 1419-0012)
  • 1 τεμ. LDH MEDICON (cod. 1419-0112)

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 17.07.17. Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 491/7074. Πληροφορίες κ. Γρ. Νεδέλκος  τηλ. 210-6841581.

    

                                                     O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ