ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος                             Μαρούσι, 12 Ιουνίου 2017

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                            Αριθμ.Πρωτ.: 424/17373.

ΤΗΛ : 210-6834569                                                         

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την Εγκατάσταση-Αναβάθμιση Λογισμικού Η/Υ  του εργαστήριου DOPING(εισηγ,17373 έως 26.06.17)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την  εγκατάσταση λογισμικού σε Η/Υ που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο του DOPING :

  • Εγκατάσταση WIN10PRO στον Η/Υ που συνδέενται με το όργανο LCTOF.
  • Αναβάθμιση/Επανεγγατάσταση λογισμικού στο μηχάνημα LCTOF.
    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 06.17.

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 424/17373.

Πληροφορίες κ. Μ. Τσίβου  τηλ. 210-6853074.

   

                                          O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ