ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος                             Μαρούσι,   01 Ιουνίου 2017

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                            Αριθμ.Πρωτ.: 410/17371.

ΤΗΛ : 210-6834569                                                         

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια υλικών  για το εργαστήριο του DOPING(εισηγ,17371 έως 12.06.2017)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω υλικών, για το εργαστήριο του DOPING:

  • 000τεμ. INSERTS ΓΙΑ VIAL, MICROINSERT ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 0,1mL, 6mm, ΔΙΑΦΑΝΗ ΜΕ ΚΩΝΙΚΟ ΠΥΘΜΕΝΑ pak/100 .ΟΙΚΟΣ: LAPHAPACK Cod: Ε-013397

(τα παραπάνω πρέπει να είναι αποκλειστικά του οίκου LAPHAPACK).

κάθε προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από ΔΕΙΓΜΑΤΑ, άλλως θα θεωρείται ΑΚΥΡΗ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 12.06.2017.

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 410/17371.

Πληροφορίες κ. Μ. Τσίβου  τηλ. 210-6853074.

    

                                                     O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ