ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 19.02.2014

ΑΠ: 198/9276

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

AΔΑΜ: 14PROC001879561

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια υλικών για το εργαστήριο του DOPING(εισηγ,9276. έως 26.02.14)

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω υλικών που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο του DOPING :

  • Vial 1,5ml Crimpneck ND-11 (ποσότητα 2500τεμ)
  • Inserts για Vial 1,5ml, Micro-inserts χωριτηκότητας 0,1ml, διαφανή με κωνικό πυθμένα (ποσότητα 10.000τεμ)
  • Καπάκια για Vial 1,5ml, Καπάκια Aluminium Cap Clear Lacquered- 11mm Septum, Natural Rubber/TEF (ποσότητα 10.000τεμ)

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 26.02.2014.

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 198/9276

Πληροφορίες κ. Ν.Καστόρας τηλ. 210-6868076

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ