ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος                             Μαρούσι, 26 Mαίου 2017

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                            Αριθμ.Πρωτ.: 392/17364.

ΤΗΛ : 210-6834569                                                          ΑΔΑΜ:

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια Αντιδραστηρίων  του εργαστήριου DOPING(εισηγ,17364 έως 08.06.2017)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω Αντιδραστηρίων, που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο του DOPING :

  • 1σετX10τεμ.  Κάψουλες για παρασκευη 100mL ρυθμιστικού διαλύματος pH00(cod. BCS4-2)
  • 1σετX10τεμ.  Κάψουλες για παρασκευη 100mL ρυθμιστικού διαλύματος pH00(cod. BC57-2)
  • 1σετX10τεμ.  Κάψουλες για παρασκευη 100mL ρυθμιστικού διαλύματος pH00(cod. BC510-2)
  • 2τεμ. Γυάλινο Στέλεχος αναγομώσιμο με κεραμικό διάφραγμα και σύνδεσμο BNC για το εργαστηριακό πεχάμετρο τύπου XENON.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 08.06.2017.

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 392/17364.

Πληροφορίες κ. Μ. Τσίβου  τηλ. 210-68.53.074.

   

                                          O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ