ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος                             Μαρούσι, 26 Μαίου 2017

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                            Αριθμ.Πρωτ.: 393/17365.

ΤΗΛ : 210-6834569                                                          ΑΔΑΜ:

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια Αναλωσίμων  του εργαστήριου DOPING(εισηγ,17365 έως 08.06.2017)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω Αναλωσίμων, που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο του DOPING :

  • 8000τεμ. ΚΑΠΑΚΙΑ ΓΙΑ VIAL, 11mm Blue Snap Cap with Red PTFE/White Silicone Slitted

ΟΙΚΟΣ: CHROM4, ΚΩΔΙΚΟΣ: C250BS-11.

 (τα παραπάνω πρέπει να είναι αποκλειστικά των αναφερόμενων οίκων CHROM4,Οποιαδήποτε άλλη προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από τα αντίστοιχα δείγματα, άλλως θα θεωρείται ΑΚΥΡΗ).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 08.06.2017.

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 393/17365.

Πληροφορίες κ. Μ. Τσίβου  τηλ. 210-68.53.074.

   

                                          O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ