ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος                             Μαρούσι, 19 Μαίου 2017

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                            Αριθμ.Πρωτ.: 374/17351

ΤΗΛ : 210-6834569      

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

ΚΟΙΝ: Τμήμα Μηχανογράφησης

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια υλικών του Εργαστηρίου Ελέγχου Φαρμακοδιέγερσης Doping Control (εισηγ. 17351

, έως 01.06.2017)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω Υλικών, που χρησιμοποιούνται  στο εργαστήριο του Doping:

  • 1000 Tips Μπλέ 200-1000μL (cod.740296)

(τα παραπάνω πρέπει να είναι αποκλειστικά του οίκου GREINER-BIOONE)

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συνοδεύουν τις προσφορές τους από δείγματα για Ελεγχο καταλληλότητας των Υλικών, αλλως οι προσφορές τους θα θεωρούνται ΑΚΥΡΕΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210.68.34.021 έως 01.06.2017. Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 374/17351. Πληροφορίες κ. Μ. Τσίβου  τηλ. 210-6853074.

    

                                                     O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ