ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος                             Μαρούσι, 05 Mαίου 2017

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                            Αριθμ.Πρωτ.: 338/7071

ΤΗΛ : 210-6834569                                                         

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια αντιδραστηριων του αιματολογικού αναλυτή SYSMEX K-4500(εισηγ, 338/7071, έως 18.05.2017)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω αντιδραστηρίων του αιματολογικού αναλυτή SYSMEX K-4500 που χρησιμοποιούνται  στο εργαστήριο του ΕΚΑΕ :

  • 1τεμ.    SULFOLYSER

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210.68.34.021 έως 18.05.2017.

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 338/7071.

 

 

                                                                    ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                        ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ