ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος                             Μαρούσι, 15 Μαρτίου 2017

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                            Αριθμ.Πρωτ.: 179/7569

ΤΗΛ : 210-6834569      

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων του Τμήματος Αθλητιατρικής (εισηγ,7569 έως 29.03.17)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω υλικών, που χρησιμοποιούνται  στο εργαστήριο του ΕΚΑΕ :

  • 20τεμ. Καταγραφικό χαρτί για τον Ηλεκτοκαρδιογράφο ΟΤΕ ΒΙΟΜΕDICA P80 (cod. 20-090-070-400-01-80). 90mmX70mmX400sh

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 29.03.17. Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 179/7569. Πληροφορίες κ. O. Εμμανουηλίδης  τηλ. 210-68.34.514.

    

                                                     O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ