ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος                             Μαρούσι, 15 Μαρτίου 2017

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                            Αριθμ.Πρωτ.: 177/7568

ΤΗΛ : 210-6834569      

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων του Τμήματος Αθλητιατρικής (εισηγ,7568 έως 29.03.17)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω υλικών, που χρησιμοποιούνται  στο εργαστήριο του ΕΚΑΕ :

  • 30 τεμ. Πλαστικοποιημένα  χαρτοσέντονα σε ρολό(NON WOVEN), 70cm πλάτος, διάτρητο κάθε 34cm.
  • 10τεμ. Μπουκάλια gel των 250ml για τον Ηλεκτροκαρδιογράφο.
  • 5τεμ. Μπουκάλια Οινόπνευμα φαρμακευτικό των 250ml.
  • 5τεμ. Φαρμακευτικό Βαμβάκι.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 29.03.16. Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 177/7568. Πληροφορίες κ. O. Εμμανουηλίδης  τηλ. 210-68 31 101

    

                                                     O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ