ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος                             Μαρούσι, 15 Μαρτίου 2017

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                            Αριθμ.Πρωτ.: 183/17044

ΤΗΛ : 210-6834569      

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια Ουσιών από τον κατάλογο απαγορευμένων της WADA που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο DOPING(εισηγ,17044 έως 28.03.17)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω ουσιών, που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο του DOPING :

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ- ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΚΑΤ ΠΟΣΟΤ.
1 Hexalerin, καθαρότητας >90% 80666 1
2 Ibotamoren (ΜΚ677)  Καθαρότητας >98% SML0993 1
  ΟΙΚΟΣ: SIGMA  ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ    

(τα παραπάνω πρέπει να είναι αποκλειστικά του οίκου SIGMA)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 28.03.2017. Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 183/17044. Πληροφορίες κα. Μ. Τσίβου  τηλ. 210-6853074.

    

                                                     O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ