ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος                             Μαρούσι, 15 Μαρτίου 2017

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                            Αριθμ.Πρωτ.: 182/17045

ΤΗΛ : 210-6834569      

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια Φαρμάκων που περιέχουν ουσίες από τον κατάλογο των απαγορευμένων της WADA που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο DOPING(εισηγ,17045 έως 28.03.17)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω φαρμάκων, που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο του DOPING :

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ- ΕΡΓΑΣΙΩΝ   ΠΟΣΟΤ.
1 Zoladex 10,8mg   1
2 Davonta   1
3 Avvekap 3,75mg   1

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 28.03.2017. Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 182/17045. Πληροφορίες κα. Μ. Τσίβου  τηλ. 210-6853074.

    

                                                     O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ