ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος                             Μαρούσι, 3 Μαρτίου 2017

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                            Αριθμ.Πρωτ.: 133/17030.

ΤΗΛ : 210-6834569                                                          ΑΔΑ Δέσμευσης: ΩΧ8Β469Η3Π-ΘΨΥ

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια Αντιδραστηρίων  για το εργαστήριο του DOPING(εισηγ, 133/17030 έως 14.03.2017)

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω  Αντιδραστηρίων που χρησιμοποιούνται  για τη διαδικασία της ΕΡΟ  στο εργαστήριο του DOPING :

  • 1 κουτ. (96τεμ/κουτ) Amicon Ultra 0,5ml (cod. UFC503096)         
  • 1 κουτ.(96τεμ/κουτAmicon Ultra 4ml, 30Κ ΝΜWL (cod. UFC803096)              

(τα παραπάνω πρέπει να είναι αποκλειστικά του οίκου MILLIPORE).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 14.03.2017.

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 133/17030. Πληροφορίες κ. Μ. Τσίβου  τηλ. 210-6868414.

 

 

 

    

                                                     O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ