ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος                             Μαρούσι, 1 Μαρτίου 2017

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                            Αριθμ.Πρωτ.: 128/16944

ΤΗΛ : 210-6834569                                                          ΑΔΑΜ: 17PROC005855278

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια Εργαστηριακών Καταψυκτών του εργαστήριου DOPING(εισηγ,16944 έως 13.03.17)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω Καταψυκτών, που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο του DOPING :

  • Δυο (2) Διπλοί Κατακόρυφοι Εργαστηριακοί Καταψύκτες από -15ο εως -30ο C, με κλειδαριά για την αποθήκευση δειγμάτων, με 12 συρτάρια ο καθένας, διαστάσεων 61,5Χ53,5cm και ύψος συρταριού 16cm. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ενός (1) έτους, τουλάχιστον.

(θα θεωρηθεί ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ εάν τα συρτάρια των καταψυκτών μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα υπάρχοντα ψυγεία του οίκου IARP μοντέλο STOK 140BT)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 13.03.2017.

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 128/16944. Πληροφο-ρίες κα. Μ. Τσίβου τηλ. 210-6853074. Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση για προκαταβολή φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με τον νόμο 4172/2013.

 

 

    

                                                     O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ