ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος Μαρούσι, 16 Δεκεμβρίου 2016

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας Αριθμ.Πρωτ.: 820/16907.

ΤΗΛ : 210-6834569 ΑΔΑΜ: 16PROC005585969

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την Ανακατασκευή Αεροσυμπιεστή του εργαστήριου DOPING(εισηγ,16907 έως 30.12.16)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΕΡΟΣΥΜ-ΠΙΕΣΤΗ KAESER SK26/13bar με S/N 3444.1.9763.5, που χρησιμοποιείται στο εργαστήριο του DOPING :

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 • Αποσυναρμολόγηση αεροσυμπιεστή.
 • Χημικός καθαρισμός όλων των μερών του αεροσυμπιεστή.
 • Συντήρηση ηλεκτροκινητήρων με αλλαγή ρουλεμάν, καθαρισμός και ευθυγράμμιση φτερωτής
 • Γενική επισκευή κοχλία (συντήρηση 36.000 ωρών)
 • Αντικατάσταση τσιμούχας άξονα κοχλία.
 • Άρμοση μερών αεροσυμπιεστή.
 • Αλλαγή του λιπαντικού του αεροσυμπιεστή.
 • Αλλαγή φίλτρου αέρα.
 • Αλλαγή φίλτρου λαδιού.
 • Αλλαγή φίλτρου διαχωριστή
 • Συντήρηση συστήματος διαχωρισμού και ανάκτησης
 • Αντικατάσταση σωλήνων υψηλής πίεσης.
 • Αντικατάσταση πλαστικών σωληνώσεων ελέγχου γραμμής
 • Έλεγχος ηλεκτρικού πίνακα / καθαρισμός
 • Επισκευή βαλβίδας εισαγωγής
 • Επισκευή ανεπίστροφης βαλβίδας
 • Επισκευή βαλβίδας φόρτωσης
 • Αντικατάσταση θερμοστατικής βαλβίδας
 • Αντικατάσταση μονώσεων πλαισίου
 • Αντικατάσταση ιμάντων κίνησης
 • Γενικός καθαρισμός αεροσυμπιεστή.
 • Έλεγχος & αποκατάσταση διαρροών αέρος-λαδιού.
 • Χημικός καθαρισμός ψυγείου αέρα – λαδιού
 • Ρύθμιση controller έλεγχος καλής λειτουργίας και αναφορά μετρήσεων με θερμογράφηση

 

Το κόστος να περιλαμβάνει:

ü Όλα τα ανταλλακτικά

ü Όλα τα αναλώσιμα

ü Τα λιπαντικά

ü Την εργασία και μετάβαση των τεχνικών

ü 24ωρη τεχνική κάλυψη

 

 

Απαιτούνται τα ακόλουθα από την εταιρεία:

 • να διαθέτει άδεια λειτουργίας επαγγελματικού εργαστηρίου επισκευής αεροσυμπιεστών, ξηραντών κτλ,
 • να παρέχει γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας 24.000 ωρών για την επισκευή του κοχλία
 • να παρέχει δωρεάν ισοδύναμο αεροσυμπιεστή αντικατάστασης κατά τη διάρκεια της επισκευής αλλά και σε περίπτωση βλάβης κατά τη περίοδο εγγύησης.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 30.12.2016.

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 820/16907.

Πληροφορίες κα. Μ. Τσίβου τηλ. 210-6853074.

Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση για προκαταβολή φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με τον νόμο 4172/2013.

 

 

O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ