ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος Μαρούσι, 15 Δεκεμβρίου 2016

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αριθμ.Πρωτ.: 812/7106

ΤΗΛ : 210-6834569

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια υδραυλικών υλικών του τμημ. Η-Μ Εγκαταστάσεων (εισηγ,7106 έως 27.12.16)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω υλικών, για την επισκευή δικτύου σωληνώσεων θερμού έξω από το μηχανοστάσιο του Μπάσκετ.

Επισυνάπτεται αναλυτικός πίνακας υλικών & εργασιών :

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ- ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΟΣΟΤ.

1

ΣΙΔ/ΝΙΕΣ SD TUBO TYPE 2’’ ΕΛΟΤ EN10255 SIDENOR (6m) 30

2

ΣΙΔ/ΝΙΕΣ SD TUBO TYPE 1’’EΛΟΤ ΕΝ10255 SIDENOR (6m)

30

3

ΣΙΔ/ΝΙΕΣ SD TUBO TYPE 3/4 ‘’ ΕΛΟΤ ΕΝ10255 SIDENOR (6m) 30

4

ISOPIPE TC 13MM X D60

60

5

ISOPIPE TC 13MM X D35

30

6

ISOPIPE TC 13MM X D28 30

7

ΓΩΝΙΕΣ ΣΙΔ/ΝΩΝ ΘΗΛ 2’’ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ART 90

24

8

ΓΩΝ. ΣΙΔ/ΝΩΝ ΑΡΣ –ΘΗΛ 2’’ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ART 92

20

9

ΜΑΣΤΟΙ ΣΙΔ. ΕΞΑΓΩΝ 2’’ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ART 280 20

10

ΗΜΙΚΑΜΠΥΛΕΣ ΣΙΔ/ΝΩΝ ΘΗΛ 2’’ ΓΑΛΒ. ART 41

12

11

ΓΩΝΙΕΣ ΣΙΔ/ΝΩΝ 45ΘΗΛ 2’’ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ART 120

12

12

ΤΑΦ ΣΥΣΤ ΣΙΔ 2Χ3/4Χ2 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ART 130

4

13

ΤΑΦ ΣΥΣΤ ΣΙΔ 1Χ3/4Χ1 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ART 130

2

14

ΤΑΦ ΑΠΛΑ ΣΙΔ/ΝΩΝ 3/4 ‘’ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ART 130 2

15

ΣΦ ΚΡΟΥΝΟΣ COMPACT 3/4 ‘’ CIM 14 4

16

ΓΩΝΙΕΣ ΣΙΔ/ΝΩΝ ΘΗΛ 1’’ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ART. 90

14

17

ΓΩΝ. ΣΙΔ/ΝΩΝ ΑΡΣ. ΘΗΛ 1’’ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ART 92

10

18

ΜΑΣΤΟΙ ΣΙΔ ΕΞΑΓΩΝ 1’’ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ART 280

10

19

ΗΜΙΚΑΜΠΥΛΕΣ ΣΙΔ/ΝΩΝ ΘΗΛ 1’’ ΓΑΛΒ ART41

6

20

ΗΜΙΚΑΜΠΥΛΕΣ ΣΙΔ/ΝΩΝ Α-Θ 1’’ ΓΑΛΒ. ART 40

6

21

ΓΩΝΙΕΣ ΣΙΔ/ΝΩΝ ΘΗΛ 3/4 ‘’ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ART 90

14

22

ΓΩΝ. ΣΙΔ/ΝΩΝ ΑΡΣ-ΘΗΛ 3/4 ‘’ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ART 92

10

23

ΜΑΣΤΟΙ ΣΙΔ. ΕΞΑΓΩΝ 3/4 ‘’ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ART 280

10

24

ΗΜΙΚΑΜΠΥΛΕΣ ΣΙΔ/ΝΩΝ ΘΗΛ 3/4 ‘’ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ART 41

6

25

ΓΩΝΙΕΣ ΣΙΔ/ΝΩΝ 45 ΘΗΛ 3/4 ‘’ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ART 120

6

26

ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΣΙΔ. 3/4 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ (100mm)

4

27

ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΙ ΣΙΔ 3/4 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ (200mm)

4

28

ΜΟΥΦΕΣ ΣΙΔ ΔΕΞ 2’’ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ART 270

10

29

ΜΟΥΦΕΣ ΣΙΔ ΔΕΞ 1’’ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ART 270

10

30

ΜΟΥΦΕΣ ΣΙΔ ΔΕΞ 3/4 ‘’ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ART 270

10

31

ΡΑΚΟΡ ΣΙΔ ΘΗΛ 2’’ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ART 340

4

32

ΡΑΚΟΡ ΣΙΔ ΘΗΛ 1’’ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ART 340

2

33

ΡΑΚΟΡ ΣΙΔ ΘΗΛ 3/4 ‘’ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ART 340

2

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 27.12.2016.

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 812/7106.

Πληροφορίες κ. Δ. Γεωργάκης τηλ. 210-6834762.

O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ