ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος Μαρούσι, 15 Δεκεμβρίου 2016

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αριθμ.Πρωτ.: 806/6549

ΤΗΛ : 210-6834569

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού του τμήμ . Η-Μ Εγκαταστάσεων (εισηγ,6549 έως 27.12.16)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω υλικών, για τις ανάγκες του Ο.Α.Κ.Α:

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ- ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΟΣΟΤ.

1

ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ 10Α 1P ΑΒΒ

10

2

ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ 16 Α 1P ΑΒΒ

30

3

ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ 25 Α 1PΑΒΒ

10

4

ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ 25 Α 2PΑΒΒ

10

5

ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΑΒΒ 4Χ63 Α

5

6

ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΑΒΒ 4Χ40 Α

5

7

ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΑΒΒ 2Χ40 Α

5

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 27.12.2016.

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 806/6549.

Πληροφορίες κ. Δ. Γεωργάκης τηλ. 210-6834762.

Το Ο.Α.Κ.Α υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ