ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος Μαρούσι, 11 Νοεμβρίου 2016

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αριθμ.Πρωτ.: 711/7202

ΤΗΛ : 210-6834569 ΑΔΑΜ: 16PROC005376592

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια πετρελαίου στο τμήμα Η-Μ Εγκαταστάσεων(εισηγ,7202 έως 23.11.16)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια πετρελαίου κίνησης, για το ηλεκτροπαράγωγο ζεύγος (γεννήτρια) Ν02(Η2) του ποδηλατοδρομίου :

  • 1000 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 23.11.2016.

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 711/7202.

Πληροφορίες κ. Δ. Γεωργάκης τηλ. 210-6834762.

O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ